top of page
Scuba Diver_edited.jpg

תהליך צלילה טיפולית קבוצתי

הצוללים מתנסים בקבלת ונתינת תמיכה, עזרה ואמפתיה, לבן זוג ולקבוצה, התורמים הן לנותן והן ולמקבל. כמו גם, רכישה ותרגול מיומנויות חברתיות ובין אישיות, קידום מטרות קבוצתיות ואישיות.

 תהליך צלילה-טיפולית קבוצתי מתקיים לרוב בקבוצות של בין 4-8 משתתפים ומלווה לרוב ע"י 2 מצ"טים לכל אורכו
(כמות המשתתפים והמצ"טים המלווים עשויה להשתנות בהתאם לאופי ומטרות הקבוצה והפרטים בה)

צלילה טיפולית קבוצתית מתאימה הן לקבוצות אורגניות והן לקבוצות והן לקבוצות הטרוגניות, כתלות באופי במטרות הקבוצה והמשתתפים בה

צלילה טיפולית קבוצתית יכולה לסייע הן בקידום מטרות של הפרט בסיוע הקבוצה והן במטרות קבוצתיות 

תהליך צלילה טיפולית קבוצתי מאפשר קבלה ומתן תוקף, הכלה וסיוע לסביבה, הסתייעות בקבוצה לקידום מטרות אישיות. לצד קידום מטרות קבוצתיות 

לפירוט נוסף אודות מטרות טיפוליות ורגשיות בהן הצלילה הטיפולית עשויה לסייע, קרא עוד אודות הצלילה הטיפולית 
או 
צור קשר ונשמח לענות על כל שאלה

צור קשר
bottom of page