top of page

סוגי טיפולים

תהליך מותאם למטרות הלקוח

תהליך טיפולי קבוצתי

הצוללים מתנסים בקבלת ונתינת תמיכה, עזרה ואמפתיה, לבן זוג ולקבוצה, התורמים הן לנותן והן ולמקבל. כמו גם,רכישה ותרגול מיומנויות חברתיות ובין אישיות.

WhatsApp Image 2022-05-09 at 20.09_edited.jpg

תהליך צלילה טיפולית פרטני

מאפשר לצולל לפגוש ולחקור את עצמו בסיטואציות שונות ולעבד את תחושותיו ומחשבותיו יחד עם מדריך הצלילה הטיפולית. תהליך זה יכול לשפר ולחזק יכולות בחינה עצמית ולסייע בדיוק וחיזוק כלים ודרכי התמודדות עם קשיים וקידום מטרות אישיות.

Divers Training in Pool
bottom of page